Amb aquesta eina de correu col·lectiva podràs preguntar, però el millor és que tindràs l’oportunitat de compartir els teus coneixements ajudant també les altres persones:

Llista de correu-e