Més de 600 fulls de diefrents edicions del Mapa d’Espanya 1:50000 de la col·lecció de la Cartoteca de Catalunya són publicats a internet des de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) amb la codificació de Lizardtech, empresa que no publica el codi font dels seus formats, i només permet l’ús del seu programari si l’usuari ha comprat Microsoft Windows amb Microsoft Internet Explorer.

Amb aquesta política, la institució deixa fora els usuaris d’altres marques, fonamentalment de distribucions Unix com les de programari lliure, que també s’utilitzen a bona part de la xarxa educativa.