Transcric un catàleg de raons que ha publicat el CENATIC que, des d’un punt de vista favorable a l’economia de mercat,i amb grans paraules de discurs electoral, també defensen que les administracions públiques alliberin el programari informàtic, per a què sigui programari lliure:

  1. Permet major eficiència pressupostària en estalviar costos al mantenimenti a l’evolució del programari.
  2. Compleix les recomanacions de la Ley 11/2007, del Real Decreto de Interoperabilidad, i de les directives europees de la ISA.
  3. Afavoreix la transparència, la interoperativitat, la independència i la sostenibilitat de les aplicacions de les Administracions Públiques.
  4. Desenvolupa l’ecosistema del sector TIC, garantint la independència de proveïdors i la seva disponibilitat futura.
  5. Posa coneixement i actius a disposició de les empreses.
  6. Contribueix a la reducció del dèficit públic, i fomenta el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació.
  7. Millora la competitivitat en fomentar la cooperació entre administracions, universitats, centres de I+D+i i empreses, estenent bones pràctiques de coneixement compartit, i enfortint la innovació oberta.
  8. Facilita l’adaptació a necessitats concretes de les administracions, en matèria llingüística, legislativa, d’accessibilitat i imatge.
  9. Garanteix la privacitat i la seguretat en el tractament de la informació.
  10. Permet Compartir, Reutilitzar i Col·laborar.

En definitiva: En alliberar programari, l’Administració Pública redueix el seu dèficit, aporta valor al sector privat, especialment a les empreses TIC locals, afavoreix la competitivitat i contribueix al desenvolupament d’una economia sostenible basada en el coneixement i la innovació oberta.