La Fundació pel Programari lliure ha engegat una nova campanya contra els abusos legals exercits per l’empresa Microsoft sobre les persones que utilitzen Microsoft Windows al seu ordinador.

Windows 7 sins - postcard

 Reproduïm aquí alguns dels arguments publicats:

Educació

Dóna-li a una persona un peix, l’alimentaràs per un dia. Ensenya-li a pescar i l’alimentaràs de per vida.

Cada vegada més, dels ordinadors s’espera que siguin eines útils en l’educació dels nostres fills. Però avui en dia, la majoria dels nens amb ordinadors a l’ensenyament són ensinistrats per usar productes d’una empresa: la de Microsoft – Microsoft es gasta grans sumes de diners en els grups de pressió i la comercialització per obtenir el suport dels Departaments d’Educació.

DRM

La Gestió Digital de Restriccions (DRM) són mesures tecnològiques que restringeixen el que la gent pot fer amb els seus ordinadors. El DRM integrat en el cor de Windows 7, i molts serveis de Microsoft imposen DRM als usuaris. En alguns casos, Microsoft ha afegit aquestes restriccions a instàncies de les empreses de televisió, Hollywood i la indústria de la música. En altres casos, Microsoft DRM va més enllà de les exigències d’aquestes empreses, el que suggereix que Microsoft està utilitzant el DRM simplement per crear sistemes de bloqueig (contra sistemes antics). Si Microsoft no és més que un co-conspirador amb grans empreses de mitjans de comunicació o un defensor dels DRM en el seu propi dret, el resultat per als usuaris de programari és el mateix …

Seguretat

La seguretat del seu ordinador i la xarxa depèn de dues coses: el que fa per protegir el seu ordinador i la xarxa, i allò que faci tothom per assegurar els seus ordinadors i xarxes. No en tens prou amb mantenir una xarxa segura. Si altres persones no mantenen la seva seguretat, tots som més vulnerables als atacs. Quan hi ha molts ordinadors insegurs connectats a Internet, els programes-cuc es propaguen ràpida i extensament, la els atacs de denegació de servei distribuïts són més fàcils de llançar, i els assetjadors publicitaris tenen més plataformes des d’on enviar correu electrònic. Com més insegur és el medi de l’ordinador a Internet, més insegur és el teu ordinador.

Bruce Schneier

Monopoli

Microsoft ha estat condemnat per conducta monopolística a tot el món. Amb Windows Vista, Microsoft ha treballat amb fabricants de PC per a augmentar significativament les especificacions de maquinari per l’experiència normal de l’usuari, fent que a les persones se’ls requereixi nous ordinadors per a funcionar amb el sistema operatiu actualitzat.

Standards

La normalització és important. Amb la normalització, els usuaris de plataformes informàtiques diferents poden compartir informació. També elimina als usuaris la barrera de bloqueig. Això és més freqüent en l’àrea de documents d’Office, on governs al complet, tant a nivell estatal com nacional, han hagut de prendre decisions preparant el futur de la seva informació.

Microsoft ataca formats com l’OpenDocument

Lock In

“Adoptar, estendre i extingir” – així és com Microsoft va descriure la seva estratègia de bloqueig als seus usuaris sobre extensions privatives de les normes.

Microsoft estén una dependència al seu programari secret.

Intimitat

A qui ha d’obeir el teu ordinador?

La majoria de la gent pensa que el seu ordinador els deu obeir, i no que obeeixen a una altra persona. No obstant això, amb un pla que anomenen “computació confiable” (trusted computing) i programari que anomenen WGA, Microsoft i altres estan planejant fer que el vostre proper ordinador els obeeixi a ells en lloc de vostè, i això té greus conseqüències per a la vostra privacitat.